2024/06/19 
 
 

Đường dẫn Bao bì

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

UNI-PACX®

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

8-12 UNIPACX® Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với hệ thống hợp nhất kiện UNIPACX®. Được phát minh, hoàn thiện, và cấp bằng sáng chế bởi ACX, UNIPACX® loại bỏ lượng nhân công tay chân tập trung để dỡ tải các container bằng cách hợp nhất các kiện sẽ được xử lý bằng xe nâng hoặc siết chặt và nâng.

Bao bì UNIPACX® bao gồm nhiều kiện hàng được hợp nhất và quấn trong lớp phim nhựa. Lớp nhựa chồng phía trên và phía dưới kiện hàng, giữ chặt mọi thức lại thành một gói có thể dễ dàng vận chuyển mà không làm mất một kiện cỏ khô nào.

Số kiện hàng trong mỗi đơn vị UNIPACX® và cấu hình của kiện hàng có thể được thu xếp theo nhu cầu của mỗi khách hàng. Thông thường nhất là các cấu hình 8, 12, và 20 gói UNIPACX®.

20 Pack UNIPACX®

12-12 UNIPACX®