2024/07/17 
 
 

Đường dẫn Sản phẩm

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

Washington Dairy Hay, Washington Hay Grower, dry-cow hay, grass hay, straw, triple check hay, animal feed quality control, crude protein hay, lab analysis, alfalfa dry matter

Sản phẩm cỏ khô ACX

Môi trường cỏ

Washington Hay Growers ACX chuyên cung cấp nhiều loại các sản phẩm cỏ và có chất xơ khác nhau quanh năm. Từ PNW chúng tôi cung cấp mọi loại cỏ alfalfa và cỏ khô timothy cho bò sữa. Từ PMW chúng tôi cung cấp mọi loại cỏ alfalfa và sudangrass cho bò sữa. Từ PSW chúng tôi cung cấp mọi loại cỏ alfalfa và các sản phẩm cỏ khô khác.

Các cơ sở cung cấp nhiều loại cỏ khô và rơm khác nhau theo thông số kỹ thuật của khách hàng. Với trên 35 năm ở cương vị dẫn đầu ngành xuất khẩu cỏ khô, ACX hợp tác với nhiều hộ gia đình nông dân và doanh nghiệp làm nông để đem lại chất lượng, dịch vụ, và giá cả tốt nhất.

Quản lý chất lượng

ACX áp dụng các tiêu chuẩn Quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhất đối với các sản phẩm cỏ và có chất xơ của chúng tôi. Chúng tôi là đơn vị xây dựng Hệ Thống Kiểm Tra Ba Lần, trong đó mọi đơn đặt hàng đều phải được thẩm định QC ba lần. Những lần thẩm định này kiểm tra mọi đơn đặt hàng nhằm đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bao gồm nhiều điều kiện khác nhau về vật lý và hóa chất.

ACX giới thiệu đến các khách hàng của mình các sản phẩm cỏ và có chất xơ có giá trị gia tăng với mức giá tốt nhất có thể và chất lượng thống nhất trong thời gian cung cấp kéo dài.