2024/06/19 
 
 

Đường dẫn Bao bì

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

Kiện MACX

đóng cuộn 450kg (có cắt 1/4)

Kiện MACX Có các kiện hàng đóng cuộn MACX 450kg cho hầu hết các sản phẩm và các hỗn hợp thức ăn gia súc từ mọi cơ sở xử lý cỏ khô ACX. Kiện MACX có các lựa chọn về trọng lượng tối đa, bằng sợi, giữ nguyên lá, tiêu thụ, và nạp liệu. Kiện MACX không có dây, dễ xử lý, và dễ nạp liệu.

ACX Ellensburg, ACX Stockton, ACX Wilmington, và ACX Goldsboro đều có cung cấp kiện MACX. Mỗi container 40’ HC có thể chất tải đến 26 MT kiện hàng đóng cuộn MACX tùy theo nơi sản xuất tại Hoa Kỳ và điểm đến ở nước ngoài.

Kiện MACX Với đơn hàng dưới hình thức bao bì kiện MACX hôm nay, các bạn có thể tối đa hóa lượng thức ăn gia súc của mình và tối đa hóa các khoản tiết kiệm của bạn.